Osobnostní práva autoraOsobnostní práva autoraOsobnostními právy autora jsou právo
rozhodnout o zveřejnění díla,
osobovat si autorství (jednoduše:
autor o sobě smí prohlašovat, že je autorem určitého díla) a
rozhodovat o tom, jakým způsobem bude autorství uváděno.Neméně významným osobnostním právem je
právo na nedotknutelnost díla,
které zahrnuje rovněž
právo autora rozhodovat o tom, kdo a jakým způsobem smí do díla zasahovat,
Společným znakem osobnostních práv je jejich
nepřevoditelnost.
Autor tak svá osobnostní práva nemůže převést smlouvou na jinou osobu, nemůže se jich ani platně vzdát.
V českém právu se nikdy nesetkáme se situací, kdy se autor A dohodne s osobou B, že jí za určitý obnos prodá své dílo a osoba B se napříště bude moci prohlašovat za autora takto získaného díla (pokud se s popsanou situací setkáme, pak bychom měli vědět, že
taková smlouva bude vždy neplatná.)[Zdroj:

http://www.reselleronline.cz/autorsky-zakon-vznik-a-obsah-prava-autorskeho
]Miep Diekmannová porušila

autorský zákon

v mnoha bodech.
Charta PEN

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny