Snížení hodnoty dílaSnížení hodnoty díla


Při užívání díla jinou osobou než autorem toto dílo nesmí být užíváno způsobem, který by snižoval jeho hodnotu.[Zdroj:

http://www.reselleronline.cz/autorsky-zakon-vznik-a-obsah-prava-autorskeho
]Prezentací autobiografie terezínského vězně, mající hodnotu autentické reportáže přímého účastníka holocaustu, coby knihy, která vznikla invencí spisovatele
(„It was a very difficult


to create a clear story
),
degradovala Miep Diekmann hodnotu unikátního díla na běžnou knihu, jakých jsou na světě miliony.
Podíl Miep Diekmannové na textu deníku

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny