Ukradené autorstvíUKRADENÉ AUTORSTVÍ

Autorem díla je osoba, která dílo vytvořila. Autor se nemůže svého autorství žádným způsobem zprostit. Autorství není možné prodat, koupit, ani darovat. Autorství nelze na někoho jiného přenést žádným zákonným způsobem.Jak se však ukázalo na smutném údělu knihy české spisovatelky, básnířky a novinářky
Dagmar Hilarové
„Nemám žádné jméno“, autorství knihy je možné

ukrást.

Holandský zloděj
Holandský zloděj


Po prostudování značného množství materiálů, včetně českého rukopisu, jakož též německého vydání knihy, jsem došel k naprosto spolehlivě podloženému závěru, že

tvrzení paní Miep Diekmann,

že ona napsala knihu „Ik heb geen naam“,
není pravdivé.


Autorkou terezínského deníku
„Nemám žádné jméno“ (hol. „Ik heb geen naam“)
je česká spisovatelka
Dagmar Hilarová.Cílem této stránky je navrátit zpět mé matce, české spisovatelce
Dagmar
Hilarové, autorství její knihy
„Nemám žádné jméno“,
které si
přivlastnila
paní
Miep Diekmann.

Plagiát "von Miep Diekmann"

Dílo Dagmar Hilarové nabízí Amazon pod autorstvím Miep Diekmann

Pro krátké seznámení s knihou-deníkem Dagmar Hilarové, pozoruhodné po stránce svého vzniku, obsahu i osudu, jsem pro vás připravil
několik úryvků, přepsaných z rukopisu knihy.
Kdo si je bude chtít přečíst, „prokliká“ se postupně opět na tuto stránku a bude moci plynule pokračovat ve čtení dalších částí, věnovaných prokazování autorství knihy a osvětlení okolností, týkajících se gigantického, mezinárodního, literárního
podvodu,
trvajícího již přes 30 let.
ZDĚDĚNÝ ÚKOL

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny