Charta PEN

Charta PEN


… členové PENu se zavazují vystupovat proti takovým formám zneužití svobody tisku, jakými jsou

šíření lživých informací, záměrné podvádění a zkreslování skutečnosti

ve prospěch osobních

nebo politických
cílů.

Miep Diekmannová, která je členkou holandské sekce PEN,

1.
v knize, do níž svým doslovem neoprávněně zasáhla, i po internetu
šíří lživou informaci o způsobu vzniku knihy,

2.
v doslovu knihy i po internetu
o spisovatelce, která knihu napsala, šíří pomluvu, že neumí psát,

3.
o holandském překladu české knihy, mluví jako o knize holandské,
do češtiny dosud nepřeložené.

4.

prohlásila se za autorku knihy
, kterou napsal

někdo jiný,

5.
za napsání knihy, kterou napsal někdo jiný,
si
vyzvedla tři ocenění,

6.
spolu s nakladatelstvím Leopold si přivlastnila

veškerá práva ke knize, kterou nenapsala,

7.
knihu, kterou napsal někdo jiný,

prodává

pod

svým autorstvím.

Otázky do diskuze

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny