Poslední vůle Dagmar HilarovéPoslední vůle Dagmar Hilarové

Autorství knihy se prokazuje rukopisem.
Protože si autorství knihy Dagmar Hilarové „Nemám žádné jméno“
přivlastnila
Miep Diekmann a skutečné autorce knihy se nepodařilo domoci se za života svých práv, sepsala tuto
poslední vůli:Milý synu,

kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj
rukopis
s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů + Pen klubu. Přeji si, aby kniha vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české.
Taková je pravda.Tvá matkaDagmar Hilarová

Která autorka je pravá a která falešná?

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny