Porovnání stran 129-130 německého vydání knihy s rukopisem
Porovnání stran 129-130 německého vydání knihy s rukopisem


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 129
ICH HABE KEINEN NAMEN - strana 129

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 130
ICH HABE KEINEN NAMEN strana - 130
Zde je fotokopie originálu textu knihy, jehož překlad je v předchozí části stránky.


Pro lepší orientaci jsou i zde podsvíceny ty části, jako ve shora uvedeném textu.

RUKOPIS strana 100
RUKOPIS - strana 100

RUKOPIS strana 101
RUKOPIS strana 101
Přepis shora uvedené části knihy najdete na stránce
Svědectví knihy.
MIEP DIEKMANN x ČESKÝ RUKOPIS KNIHY

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny