Za krematoriemZA KREMATORIEM
Krematorium


Krematorium
Ztuhlá těla

proměněné rysy

oči ještě k nebi civí

na úplněk lysý

Pahýl palce

popravený kličkou lýka

Papírový pomník s daty

nebožtíka

Za komorou

Ohře zkalená

Tisíce jich pochovali

Bez jména

Popel ještě doutná

Jednou vzplane

Jejich urny miny jsou

odvetou časované

       
27. DUBEN 1945

Miep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny