IBBY a PEN
Přidal/a Hilarius dne December 08 2009 08:31:30
Lež Miep Diekmann lež Fakta překrucující lži, jež Miep Diekmann, coby doslov knihy, doplnila k překladu knihy Dagmar Hilarové, směruje čtenářskou i odbornou veřejnost úmyslně ke zcela nesprávné představě, že knihu napsala ona, vycházeje ze střípků vzpomínek Dagmar Hilarové. ......

Novinka

Lež Miep Diekmann Lež Miep Diekmann

Fakta překrucující lži, jež Miep Diekmann, coby doslov knihy, doplnila k překladu knihy Dagmar Hilarové, směruje čtenářskou i odbornou veřejnost úmyslně ke zcela nesprávné představě, že knihu napsala ona, vycházeje ze střípků vzpomínek Dagmar Hilarové:

"It was a very difficult project not only because her poetry was difficult to translate but also
TO CREATE A CLEAR STORY FROM HER EXPERIENCES, which at times were not very clear."


Podvedená, polská sekce IBBY sděluje: "Měli jsme za to, že autorkou je paní Miep Diekmann,
která čerpala z vyprávění paní Hilarové a jejích zážitků v koncentračním táboře."


Miep Diekmann však žádný příběh knihy NEVYTVO?ILA. Život sám jej vytvořil, nezávisle na Miep Diekmann, neboť kniha zachycuje skutečné události a osudy skutečných lidí ve skutečném čase.

Miep Diekmann vytvořila jen velmi skřípající, disharmonickou konstrukci, v níž nic do sebe nezapadá. Miep Diekmann vytvořila story, která je PODVODEM a jejímž cílem je zamaskovat KR?DEŽ AUTORSTVÍ.

1.12.2009 jsem zaslal Nizozemskému PEN klubu oficielní žádost o prošetření autorství knihy.
Neochota řádně věc prošetřit fungování PEN Nederlands zpochyb?uje. Je velmi smutné, když členové PEN nazývají okradení terezínského vězně "projekt" a když nemají chuť respektovat ty nejzákladnější zásady, které sami sobě stanovili (viz. CHARTA PEN). Je však ještě smutnější, když i nejvyšší vedení PEN takové jednání svého člena toleruje.

9.12.2009 jsem informoval PEN International.