Založení stránky
Přidal/a Hilarius dne July 15 2009 05:01:03
Upozornění na podvod Miep Diekmann Upozornění na podvod Miep Diekmann Tato stránka upozor?uje na nesprávně prezentované autorství knihy NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO (v holandštině IK HEB GEEN NAAM), za jejíž autorku se vydává paní Miep Diekmann
a sleduje cíl uvedení ukradeného autorství knihy na pravou míru    ......

Novinka

Upozornění na podvod Miep Diekmann Upozornění na podvod Miep Diekmann

Tato stránka upozor?uje na nesprávně prezentované autorství knihy NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
(v holandštině IK HEB GEEN NAAM), za jejíž autorku se vydává paní Miep Diekmann
a sleduje cíl uvedení ukradeného autorství knihy na pravou míru.

Hlavním podnětem k jejímu vytvoření byla poslední vůle mé matky, spisovatelky Dagmar Hilarové, která je pravou autorkou této knihy a neochota paní Miep Diekmann uznat autorství mé matky. Z internetových stránek vidíme, že Miep Diekmann trvá na svém autorství knihy do současné doby! To potvrzují rovněž její vyjádření pro media. Zatím však tato její tvrzení nejsou ničím doložena a jsou se všemi doklady v rozporu.

V jednotlivých částech této internetové stránky, zabývající se knihou, najdete značné množství podkladů, z nichž si můžete utvořit názor, jaký je vztah mezi knihou a dvěmi osobami, které se obě označily za její autorku. Pravdu může mít jen jedna a rovněž originál knihy, její rukopis, může být pouze jeden - český, nebo holandský! Fotokopie úryvků z českého rukopisu najdete na této stránce. Prezentováním překladu českého, původního textu jako své vlastní, autorské práce Miep Diekmann čtenářskou i odbornou obec KLAME.

K autorství knihy se vyjadřuje terezínský věze?, bratr českého spisovatele Oty Pavla, Jiří. O knize-deníku Dagmar Hilarové dobře ví. Miep Diekmann, která "o Jiřím napsala knihu", však nezná.

Miep Diekmann "napsala" knihu, která byla napsána (a zčásti také již publikována) dřív, než tuto knihu "začala psát."

Nakladatelka, paní Liesbeth ten Houten, tvrdí, že český originál nebyl pro knihu použitelný a že z češtiny byly přeloženy jen básně. Porovnání překladu českého rukopisu do němčiny s německým vydáním knihy dokládá, že jde o LEŽ.

Štěnice Porovnání úryvků vybraných průřezem celou knihou s českým rukopisem ukazuje, že jde o naprosto totožný text, na němž samozvaná "autorka" knihy a obchodnice s lidským utrpením, jež již 30 roků na práci Dagmar Hilarové nestydatě parazituje, nezměnila ani čárku.

Dagmar Hilarové bylo ukradené nejen autorství její knihy, ale rovněž i autorská práva k jejímu dílu.

Počet vydání knihy a oklamaných států, jež za napsání knihy, jejíž autorkou je Dagmar Hilarová, ocenily paní Miep Diekmann významnými, literárními cenami, ukazují na literární podvod století.

Stránka je nekomerční. Jejím cílem je očistit jméno mé matky, spisovatelky Dagmar Hilarové, o níž Miep Diekmann šíří lživou pomluvu, že neumí psát prózu a vrátit jí autorství knihy-deníku NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO, které Miep Diekmann zcizila.

Stránka obsahuje množství obrázků, které mají zlepšit optickou orientaci. Některé obrázky fungují jako odkazy (kurzor se změní na "ručičku").

Najdete-li na stránce chyby, či nedostatky, budu vděčný za upozornění.