Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.24.1.2021, 09:55
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Porovnání fotokopií českého originálu s německým vydáním knihy

POROVN?NÍ FOTOKOPIÍ ČESKÉHO RUKOPISU
S NĚMECKÝM VYD?NÍM KNIHY


Zde jsou fotokopie úryvků knihy. Jsou vybrány napříč celou knihou a to tak, aby obsahovaly slova srozumitelná i tomu, kdo češtinu, či naopak němčinu nezná. Nejprve je vždy umístěna fotokopie rukopisu a za ní fotokopie odpovídajícího úseku německé publikace knihy. Podsvícené úseky jsou podrobně porovnány v části POROVN?NÍ PRŮ?EZEM KNIHY, z níž je ještě zřetelněji vidět, že německé vydání knihy je přesným překladem, který vyšel z rukopisu Dagmar Hilarové.


RUKOPIS strana 1

Rukopis strana 1


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 5
ICH HABE KEINEN NAMEN strana 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 14

Rukopis strana 14


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 22

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 22


V tomto úryvku popisuje Dagmar Hilarová krásy malebné krajiny Českého středohoří. V následujícím pak zmi?uje Milešovku a Radobýl. Za autorku textu knihy se ale prohlašuje Miep Diekmann. Někdo by si snad mohl i pomyslet, že to tu důvěrně zná. Takového člověka však Miep Diekmann velice rychle vyvede z jeho omylu. Toto je představa Miep Diekmann o Terezíně, který je do této krajiny zasazen a o němž údajně napsala knihu : "While in Prague in 1966 I met the poet Dagmar Hilarová who had spent her teenage years in the concentration camp, Terezin (several hundred kilometres north of Prague) during the Second World War..." . K tomuto určení místa, kde se odehrává prakticky celý děj knihy, nelze již nic dodat... O nedopatření rozhodně nejde, neboť stránka je na internetu od roku 2007 "BAFA © 2007. All material here is copyrighted." a pokud by s jejím obsahem Miep Diekmann nesouhlasila, jistě by jej za ty roky opravila.----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strany 25-26

rukopis strany 25-26


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 36

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 36


Na tomto místě se překvapivě setkáváme s tím, že Miep Diekmann do původního textu vsunula jednu větu. Je v závorce a neříká vůbec nic. I z tohoto malinkého kousíčku však cítíme, že byl do knihy dodatečně implantován, že sem nepatří a tok děje narušuje.----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 30

Rukopis strana 30


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 41

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 41


----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 34

Rukopis strana 34


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 48

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 48


----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 72

Rukopis strana 72


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 91

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 91

Občas si při porovnávání textů můžeme povšimnout, že český text nemá v holandském a následně v německém překladu adekvátní protějšek. Zde jsme právě narazili na tento případ. Pohádka „O dvanácti měsíčkách“ patrně Holanďanům tak moc neříká a tak se z této, ryze české pohádky, která je pokládána za nejhezčí, jakou Božena Němcová napsala a která přesně vystihuje situaci, stala "jen" nějaká, neurčitá pohádka.----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 103

Rukopis strana 103


Stejnou formulaci "kdyby se se mnou něco stalo" použila Dagmar Hilarová i ve své poslední vůli. Z hlediska doby vzniku oba texty dělí minimálně dvě desetiletí. Takto vypadají fotokopie výřezů s těchto dvou listin při umístění přesně pod sebou :


Porovnání textu deníku a posledni vůle Dagmar Hilarové

Stejný psací stroj, stejná formulace na poslední vůli matky a v neposlední řadě užití češtiny (nikoli holandštiny) tyto dokumenty spojuje. Podpis na poslední vůli oba dokumenty přiřazuje Dagmar Hilarové.ICH HABE KEINEN NAMEN strana 132

ICH HABE KEINEN NAMEN strana 132

Tato část potvrzuje, že původ knihy je v deníku, nikoli ve vzpomínkách, jak se urputně snaží Miep Diekmann čtenáři vsugerovat.----------------------------------------------------------------------------------------------------


RUKOPIS strana 114

Rukopis strana 114


ICH HABE KEINEN NAMEN strana 145
ICH HABE KEINEN NAMEN strana 145

Na množství úryvků, vybraných z celé knihy vidíme, že
Miep Diekmann spojuje s tímto textem jenom její LEŽ.POROVN?NÍ PRŮ?EZEM KNIHYMiep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.06 sekund Tuto stránku navštívilo lidí