Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.26.2.2021, 07:43
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

Lži Miep Diekmann vložené do knihy Dagmar Hilarové

DOSLOV KNIHY - LŽI MIEP DIEKMANN,
VLOŽENÉ DO KNIHY DAGMAR HILAROVÉ


Mlžení lží Miep Diekmann
Mlžení lží Miep Diekmann


Tulipán


Posmutněle tulipán
mezi grachty voní
květ se hanbou červená
a k zemi kloní

Je mi líto krásné kytky
i ona to vidí
a se zbytkem Nizozemska
tulipán se stydí

Po obloze Evropy
mrak ze lží se honí
na zem vrhá černý stín
slunce pravdy cloní

Až severní silný vítr
odfoukne ten mrak
smutná kytka snad pozdvihne
opět k nebi zrakDOSLOV A NAKLADATELSK? SMLOUVA


Kniha se ke čtenáři dostává tak, že ji nejprve spisovatel napíše, pak nabídne nakladateli, ten si ji přečte a pokud se mu líbí a má dojem, že je tu předpoklad navrácení do nákladu vložených investic, uzavře smlouvu a zařadí knihu do edičního plánu. Na tomto standardním postupu si jen zopakujeme, že nejdříve musí být hotová kniha a pak se jí teprve může zabývat nakladatel!

A jak je to s naší knihou?

Jako rok dokončení knihy a napsání jejího doslovu uvádí Miep Diekmann, rok 1979:
Rok napsání doslovu
Smlouva na vydání knihy však byla uzavřena již v roce předchozím: 6. června 1978 !!
Datum uzavření smlouvy
V této době měl už nakladatel knihu přečtenou. Jak si ale na jaře roku 1978 mohl nakladatel přečíst knihu, která byla dopsána až v roce 1979?

Vyjdeme-li z opodstatněného předpokladu, že nakladatel neuzavřel smlouvu na neexistující knihu a že v polovině roku 1978 byl s knihou obeznámen, pak doslov, napsaný Miep Diekmann v roce 1979, byl nutně dodatečně doplněn do již hotového díla.

Připome?me si, že překladatel publikované ukázky z knihy do němčiny, nazvané DER GRÜNE ZWEIG, Dr. Rudolf Iltis, zemřel 1. srpna 1977, tedy rok před rokem 1978 a pod úryvkem je výslovně napsáno, že jde o úryvek z připravované knihy: "Aus einem vorbereiteten Roman. Deutsch von Dr. R. Iltis". Vyplývá z toho že kniha, popisující zážitky Dagmar Hilarové z Terezína, byla připravována v češtině, nikoli v holandštině. To potvrzuje i český rukopis knihy, který je obsahově s publikovanými úryvky naprosto shodný. Další úryvek z deníku byl publikován v roce 1976, tedy dva roky před rokem 1978.

Lživý, fakta překrucující doslov, který Miep Diekmann vložila do knihy spisovatelky Dagmar Hilarové, vznikl s jediným cílem - být pokládána za autorku díla, které vytvořil někdo jiný. Jde o uvědomělý podvod Miep Diekmann, představující promyšlenou, lstivou krádež autorství.

Nyní se podíváme na jednotlivá tvrzení paní Miep Diekmann v různých souvislostech trochu podrobněji a porovnáme je jak s listinami, vztahujícími se ke knize, tak i vzájemně mezi sebou.

UMÍ NEBO NEUMÍ ?


Na počátku svého doslovu označila paní Miep Diekmann první kapitolu knihy Dagmar Hilarové, publikovanou v NDR, za jednu z nejkrásnějších povídek, co kdy četla. Jen o několik vět dále však vkládá do úst Dagmar Hilarové, že "neumí psát prózu".

Že by člověk, který neumí psát prózu, napsal jednu z nejkrásnějších povídek a pak již neuměl nic napsat, je stejně pravděpodobné, jakoby si nějaký lapiduch "jen tak mimochodem" odskočil odoperovat srdce a pak se zase vrátil k postrkování vozíků po špitále, či jakoby si zedník z rozmaru postavil Tančící dům a pak opět pod dohledem mistra stavěl své zídky a paneláky. Udělá-li někdo výjimečné, mistrovské dílo, ať již v jakémkoli oboru lidské činnosti, není to náhoda, ale znamená to, že svou práci UMÍ.

Jestliže člověk psát umí, nemá zapotřebí, aby po něm někdo jiný něco opravoval, či přepracovával, jak nás lživě informuje nakladatelství Leopold, tvrdící, že původní text byl pro knihu nepoužitelný a že vše Miep Diekmann přepracovala. A také po Dagmar Hilarové nikdo nic neopravoval. Text v knize zůstal nezměněn, tak, jak jej napsala. To je vidět z různých porovnání této stránky, nejpřehledněji pak asi v porovnání překladu první kapitoly českého rukopisu DER GRÜNE ZWEIG s odpovídající částí německého vydání knihy.

B?SNĚ VERSUS PRÓZA?


Tvrzení Miep Diekmann o tom, že matka psala básně, ale neuměla napsat prózu, je stejně věrohodné, jakoby říkala, že někdo hezky zpívá, ale neumí mluvit. Ač těžiště práce Dagmar Hilarové bylo v poezii, vůbec to neznamená, že prózu nepsala, či dokonce psát neuměla.
Novinářský průkaz Dagmar Hilarové     Průkaz Klubu volných novinářů a publicistů
Legitimace zástupce tisku Dagmar Hilarové     Členská legitimace Dagmar Hilarové v Obci spisovatelů

Zaměstnání Dagmar Hilarové: Novinářka

Matka byla po celý život členkou Obce spisovatelů a Syndikátu novinářů. Psaní bylo jejím povoláním. Že by o sobě prohlásila, že „neumí psát prózu“, je víc, než nevěrohodné. Neznám takového člověka, který by o sobě šířil fámu, že práci, kterou vykonává celý život, vlastně vůbec neumí. A neznám nikoho, kdo by si přál, aby o něm takováto "reklama" byla zveřejněna na internetu!

Co neudělala matka, udělala její oranžová kamarádka Miep Diekmann!
Pakobra Pakobra
Toen ik Dagmar voorstelde om uitgaande van haar kindergedichten samen een boek te maken,
weigerde ze eerst. Voorbij was voorbij... er waren al genoeg boeken over concentratiekampen...
en zij kon geen proza schrijven .


Účelovou pomluvu, že Dagmar Hilarová neumí psát prózu, znevažující profesní kvality mé matky, šíří Miep Diekmann s každým výtiskem knihy a miliony lidí si tuto lež mohou přečíst na internetu. Bez této lži doslovu by si však každý nutně položil otázku, co vlastně Miep Diekmann s knihou spojuje a proč její jméno figuruje na titulní straně knihy, na místě vyhrazeném pro autora díla?

Titulní strany knihy napsané Dagmar Hilarovou
Diekmann Hilarová
Miep Diekmann ? Dagmar Hilarová     Ich habe keinen Namen Ich habe keinen Namen     Ik heb geen naam ik heb geen naam
Ich habe keinen Namen, Ik heb geen naam

S ohledem na to, že knihu nenapsala Miep Diekmann podle vyprávění Dagmar Hilarové, jak všem tvrdí, ale autorkou knihy je Dagmar Hilarová, jméno Miep Diekmann na titulní straně knihy uvádí čtenáře v omyl.

MŮŽE SE DÍTĚ NARODIT P?ED SVOJÍ MATKOU ?
ST?L ZDE D?ÍVE STROM,
ANEBO PO NĚM SE PNOUCÍ LI?NA ?


Liána Miep Diekmann v doslovu uvádí, že básně Dagmar Hilarové byly přeloženy v mnoha zemích a tak si je mohla přečíst. Úvod knihy, publikovaný v NDR, který nazývá povídkou, se jí pak dostal do rukou před čtyřmi roky. S ohledem na datování doslovu knihy (1979) to bylo tedy v průběhu roku 1975.

Někdy po jeho přečtení kontaktovala Miep Diekmann Dagmar Hilarovou a navrhla jí, že kolem jejích básní a té jedné povídky sestaví knihu. Dagmar Hilarová návrh Miep Diekmann nejprve odmítla.

Z doslovu dále vyplývá, že ale Miep Diekmann Dagmar Hilarovou nakonec přeci jen přesvědčila a ta svůj prvotní, negativní postoj přehodnotila. Tímto okamžikem započala jejich spolupráce na tvorbě budoucí knihy, po němž následuje období, kdy se Dagmar Hilarová snažila rozpomenout na události, které se přihodily v průběhu jejího věznění v Terezínském ghettu a vyprávěla je Miep Diekmann. Na zhruba 150-ti stranách knihy jich není málo a rozpomenout se na všechny zabralo asi dost času.

Poté, co se mé matce uvolnily její 30 roků staré cáry vzpomínek mohla teprve Miep Diekmann knihu začít psát, což jí, jak nám sděluje v doslovu, trvalo několik let. Z informací doslovu a doby dokončení knihy jeho sepsáním to ukazuje na tyto 4 roky: 1976, 1977, 1978 a 1979.

Na počátku těchto let, v době, kdy podle doslovu paní Miep Diekmann začínala psát knihu a kdy se v Nizozemí začínal rodit holandský originál deníku Miep Diekmann, byla již publikována nejen jeho úvodní kapitola, ale také část, popisující naopak události o tři roky pozdější, z konce války, nazvaná Z DENÍKU ČTRN?CTILETÉ. Teprve čtyři roky poté, co vyšel tento česky psaný úryvek knihy v Československu, byl naprosto stejný text vydán v Holandsku, prezentován jako dílo Miep Diekmann!

Tak, jako je na světě nejprve matka a pak její dítě, stejné je to s originálem díla a jeho překladem. Tento případ není výjimkou a ani "pozpátku" jdoucí, židovské hodiny na tomto pořadí nic nezmění.

Židovské hodiny
Židovské hodiny

TLUMOČENÍ NEBO P?EKLAD ?


Jednotlivé části této stránky zcela bezpečně prokazují, že si český, původní text s knižním vydáním velice přesně odpovídá a že jde o P?EKLAD. Miep Diekmann nám však ve svém doslovu představuje paní Olgu Krijtovou jako TLUMOČNICI.

PROČ ?


Prezentováním Olgy Krijtové jako tlumočnice Miep Diekmann implicitně tvrdí, že knihu napsala ona v holandštině (viz. její zobrazení nálad a faktů). Toto její tvrzení je však v přímém rozporu jak s existencí českého rukopisu, tak s publikováním částí deníku v češtině před prvním holandským vydáním knihy.

Kdyby ale Miep Diekmann pravdivě uvedla skutečnou úlohu Olgy Krijtové, každý by se musel zeptat: "Když tedy Olga Kritová knihu z češtiny do holandštiny přeložila, co ale vlastně na knize dělala Miep Diekmann?" Každému by tak bylo ihned jasné, že paní Miep Diekmann, která se prohlašuje za autorku knihy, je naopak v procesu jejího vzniku, od námětu po napsání, NADBYTEČN? OSOBA!

Tímto podvodem se z Miep Diekmann stala "autorka díla." Skutečná autorka, Dagmar Hilarová, která knihu napsala, zůstala stranou a v copyrightu její jméno nenajdeme.

copy euro
Copy euro

DOKONAN? KR?DEŽ


Odnětí veškerých autorských práv autorce knihy, Dagmar Hilarové, potvrzuje nakladatelka písemně a napl?uje jej i v praxi, kdy vydává knihu dle svého vlastního uvážení.

Nabídka knihy na internetu.

Nabídka knihy na internetu
Uvedené publikace znám pouze z internetu.
Kniha, prodávaná bez svolení majitele autorských práv, je lživě označena jako dílo Miep Diekmann.Dílo, které nevytvořila,
vydává Miep Diekmann za svoji autorskou práci
a produkt utrpení a úsilí bezbranné osoby téměř 30 roků prodává.Ik heb geen naam - holandské reklamní video
Ik heb geen naam
Odporné, holandské, reklamní video, spojené s knihou Dagmar Hilarové


Vidíme, že doslov knihy je snůška blábolů, jimiž se Miep Diekmann snaží svoji osobu autorsky spojit s knihou, kterou nenapsala.

Medaile Miep Diekmann Medaile Miep Diekmann
Medaile za bláboly

Účelové lži doslovu, dodatečně vloženého paní Miep Diekmann do knihy Dagmar Hilarové, která je přesným dokumentem, popisujícím klíčové zážitky autorky knihy z doby okupace, knize velice ubližují.

Miep Diekmann poškodila knihu Dagmar Hilarové a v návaznosti na to i samotnou autorku také tím, že dílo, které je autentickým svědectvím přímého účastníka, prezentuje jako knihu, slepující útržky z vyprávění získaných vzpomínek do vymyšleného děje: It was a very difficult project not only because her poetry was difficult to translate but also to create a clear story from her experiences, which at times were not very clear. Žádná vytvořená story, o níž nás informuje Miep Diekmann, však v knize není. Kniha je deníkem Dagmar Hilarové. Události, které zachycuje, jsou skutečné, nikoli "vytvořené".

Z ojedinělého díla vyrobila svojí lží Miep Diekmann tuctovou záležitost, knihu vzniklou invencí spisovatele, jakých jsou na světě miliony a tím výjimečnost tohoto mimořádného, literárního unikátu znehodnotila.

Svůj lživý doslov Miep Diekmann vložila do knihy Dagmar Hilarové bez vědomí a proti vůli její autorky a jeho odstranění ze své knihy žádala Dagmar Hilarová zcela oprávněně :


REAKCE AUTORKY KNIHY NA DOSLOV MIEP DIEKMANN


"Dále moje klientka nesouhlasí rovněž s posledními třemi řádky Vašeho návrhu, neboť trvá na tom, jako autorka knihy, aby epilog, který napsala paní Diekmannová, byl vypuštěn ve vydání v kterékoliv zemi, neboť tento epilog je v rozporu s pravdou."


VÝPOVĚDI P?ÍMÝCH ÚČASTNÍKŮ


Ke vzniku knihy se vyjádřil spoluvěze? Dagmar Hilarové a hlavní hrdina její knihy-deníku pan Jiří Pavel i překladatelka Prof. Olga Krijtová, která český rukopis knihy označila za materiál, který překládala do holandštiny. Pravdivost jejích slov spolehlivě dokládají její vlastnoruční opravy, které v českém rukopise knihy provedla. Prof. Olga Krijtová potvrdila i shodu náhodně vybraného úseku z prvního, holandského vydání knihy, jíž Miep Diekmann lživě prohlašuje za své autorské dílo, s tímto českým textem.


MIEP DIEKMANN VE SVĚTLE FAKTŮ


Slova Miep Diekmann, mluvící o lásce a umění, jsou jen jí se tážícím otazníkem, neboť ve vztahu k této knize nenapl?uje z jí zmi?ovaných dvou věcí ani jednu. Umění, které nalezneme v knize, je umění české spisovatelky Dagmar Hilarové a ukradením autorství Miep Diekmann lásku k bližnímu rozhodně neprokázala.

Ukradne-li zloděj královskou korunu s žezlem,
byť by na sebe navlékl i hermelín, králem se tím nestane.
Zůstane stále jen zlodějem.


Z?VĚRMiep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.05 sekund Tuto stránku navštívilo lidí