Milý synu, kdyby se se mnou něco stalo, zanes tento můj rukopis s přiloženými průkazními materiály o autorství celého díla do Obce spisovatelů a Pen clubu. Přeji si, aby knížka vyšla v mé zemi a aby se o ní psalo jako o knize české. Taková je pravda... Tvá matka - Dagmar Hilarová.26.1.2021, 08:02
Navigace
Ik heb geen naam

Dagmar Hilarová
Český rukopis knihy IK HEB GEEN NAAM
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
Faksimile rukopisu knihy.


Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
NEM?M Ž?DNÉ JMÉNO
české vydání knihy


Překlad knihy
         Vznik knihy IK HEB GEEN NAAM do holandštiny
         Původ knihy ICH HABE KEINEN NAMEN do němčinyThe famous Dutch plagiarist
Miep Diekmann

The plagiarist Miep Diekmann
The thief of the authorship
Miep Diekmann


The offer of the book
written by Dagmar Hilarová

Ich habe keinen Namen
The plagiarism of Miep Diekmann

◦ Falzum

FalzumAutorství literárního díla se prokazuje rukopisem. V případě, že by se rukopisů stejného textu objevilo víc, je jasné, že pouze jeden z nich je pravý. Je to ten, který byl napsán jako první. Příkladem, kdy máme k jednomu textu dva rukopisy, je hned začátek knihy.


Vlevo je text ofocený z holandského vydání knihy a napravo jeho přepis, zkopírovaný ze stránky Miep Diekmann.

Mijn pen Mijn pen heeft hen
toen in die tijd
geen salvo nagestuurd.
Hij kon alleen
Piep-kleintjes krassen,
maar wel vol wrok
toen al

Mijn pen


Ručně napsaný text v každém podvědomě evokuje pocit, že se jedná o fotokopii části holandského originálu knihy.


Meine Feder

V německém vydání knihy najdeme tento text
už jen v běžné podobě grafické sazby
a písmo pera je tu pouze naznačeno kurzívou
(rukopis může být jenom jeden a ten je přeci holandský).
Tím je veřejnost znova utvrzena ve své představě,
že jde o překlad z holandského originálu,
což potvrzuje i tiráž německého vydání,
která mluví o holandském originálu.

Meine Feder


V doslovu holandského i německého vydání knihy, jakož i na internetu Miep Diekmann tvrdí, že knihu napsala ona: "It was a very difficult ... to create a clear story from her experiences, which at times were not very clear." Vše zdánlivě zapadá dohromady, ale.... Při přijímání informací, které nám podává plagiátor Miep Diekmann, musíme být velice obezřetní a budeme si muset zvyknout na to, že vše je jinak. Ač holandský text vypadá jako zdrojový, ve skutečnosti je to jen ručně přepsaný překlad úvodu českého rukopisu knihy. Jde o klam, jímž nepůvodní text způsobem svého provedení záměrně ovliv?uje naše smysly tak, aby vzbuzoval dojem, že se jedná o originál!

Výtvor, který je s úmyslem někoho oklamat vydáván za něco jiného, než ve skutečnosti je, označujeme jako padělek resp. falzum. Vydávání nepůvodní věci za originál je vždy podvodem, u některých typů věcí je pak samostatným trestným činem.


Falzum Miep Diekmann od původního textu odděluje doba, místo i motivace vzniku.


1. strana rukopisu knihy, nafilmovaná Českou televizí.

Česká televize - motto knihy "Nemám žádné jméno"

Český rukopis Olga Krijtová nejprve přeložila do holandštiny
a teprve pak Miep Diekmannová
s úmyslem vytvořit podvrh originálu
její překlad 1. strany ručně přepsala.

Mé peroDůvody, proč Miep Diekmann potřebovala, aby za autorku tohoto textu byla pokládána ona, jsou dva:

Jak vidíme na snímku 1. strany českého rukopisu, tento text je motto knihy.
    Motto se používá v čele uměleckého díla a vztahuje se k základní myšlence tohoto díla.
    Proto také tímto textem na své internetové stránce Miep Diekmann knihu představuje.

Úvod knihy výslovně mluví o peru autorky:


Pero mé tenkrát neposlalo
salvu za nimi
bylo ještě mládím rozskřípané
ale již plné vzdoru


Za autorku knihy Miep Diekmann označila sebe a pero, které deník ve svém úvodu zmi?uje, by tudíž mělo být jejím perem. Tento názor nám Miep Diekmann rafinovaně podsouvá ručně napsaným textem. Protože tento trik mnohé zmátl, je třeba upozornit, že jde jen o mazanou manipulaci, v níž Miep Diekmann za obsah textu, jenž píše o peru, podstrčila vnější formu ručně psaného písma!

Motto knihy, píšící o mládím rozskřípaném peru, však nenapsala Miep Diekmann a ani nepíše o peru Miep Diekmann. Z 1. stránky rukopisu knihy již víme, že jej napsala Dagmar Hilarová a je o zlatém plnicím peru, které 19. 10. 1941, ve svých 13-ti letech, dostala od svého bratra Rudiho. S tímto perem si psala svůj deník:

Deník psala Dagmar Hilarová zlatým plnicím perem od svého bratra Rudiho 19. X. přijel náš Rudi, přivezl mi zlaté plnicí pero. S tím si píši tento deník.


S autorstvím textu, uvádějícím holandské vydání knihy-deníku "Nemám žádné jméno",
jímž na své internetové stránce tuto knihu prezentuje coby své dílo,
nemá Miep Diekmann absolutně nic společného!Co se zbytku rukopisu týká, zde je již prokazování jeho autorství snadné, neboť tu máme pouze jeden rukopis – český.


Poslední vůle Dagmar HilarovéMiep Diekmann versus Dagmar Hilarová, Nemám žádné jméno, Ich habe keinen Namen, Ik heb geen Naam, Io ho nessun nome, I have no name, Jestem bezimienny
Motto

Pero mé tenkrát
neposlalo salvu za nimi,
bylo ještě mládím rozskřípané,
ale již plné vzdoru

Přihlášení

Registrovaní mají
více možností!

Registrovat


Přihlášení
Jméno

HesloZapomněli jste své heslo ?

Vědomí národa
Vědomí národa - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Památník národního písemnictví
Originál rukopisu knihy
Nemám žádné jméno,
jehož překlad vyšel v Nizozemsku
pod názvem IK HEB GEEN NAAM,
je český a je uložen v Památníku
národního písemnictví.
Památník národního písemnictví - Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Autorkou knihy IK HEB GEEN NAAM
je Dagmar Hilarová.
České vydání
Dagmar Hilarová - Nemám žádné jméno
Dagmar Hilarová
Nemám žádné jméno
Veřejná anketa
Kdo je podle Vás autor ?

Dagmar Hilarová

Miep Diekmann

Úplně někdo jiný

Vygenerované za: 0.03 sekund Tuto stránku navštívilo lidí